Qualification :

  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Publisher, สื่อออนไลน์, เว็บไซต์, บล็อกเกอร์ มาไม่น้อยกว่า 5-8 ปี
  • หมวดที่รับผิดชอบ : การตลาด, ธุรกิจ, การสร้างสื่อออนไลน์, วงการเกมส์, eSport
  • เข้าใจการนำเสนอเนื้อหาบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบบทความ, วิดิโอ, Visual ต่างๆ ในสื่อออนไลน์
  • รับผิดชอบดูแลภาพรวมของเนื้อหาในเว็บ กำหนดทิศทาง ความเหมาะสม
  • เขียนงาน จัดทำเนื้อหาส่วนที่สำคัญของเว็บได้
  • นำเสนองานโฆษณาให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจลงสื่อโฆษณากับเว็บได้
  • หากเคยมีผลงานเว็บไซต์, เพจ, บล็อก หรืองานเขียนส่วนตัว บนโลกออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ